ศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านวินัยและพัฒนานักศึกษา ณ สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก

C-130525009102