นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2556 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดสรรเงินกู้ให้นักศึกษารายใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี 767 คน วงเงินกว่า 33 ล้านบาท แต่ขณะนี้มีนักศึกษารายใหม่แจ้งความจำนงขอกู้แล้ว 1,400 คน ส่วนผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องได้รับการจัดสรร 5,486 คน เป็นเงิน 229 ล้านบาท เป็นผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย 4,816 คน แต่ผู้กู้รายเก่าได้ย้ายสถานศึกษา 988 คน

“จะเห็นว่างบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอ จึงอยากขอให้ กยศ.อนุมัติวงเงินที่ขาดอยู่เกือบ 1 เท่าตัวให้ มทร.ธัญบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นักศึกษา อย่างไรก็ตาม ระหว่างรอการอนุมัติเงินเพิ่มนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้จัดหาทุนต่างๆ เพิ่มเติมให้นักศึกษา ซึ่งขณะนี้มีทุนให้เปล่ากว่า 400 ทุน ซึ่งได้มาจากมูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มอบให้ มทร.ธัญบุรี เป็นทุนการศึกษาในวงเงิน 5,000-50,000 บาทต่อทุนต่อปีการศึกษา” นายวิรัชกล่าว

C-130531038144