รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ในด้านวินัยและพัฒนานักศึกษา เพื่อนำไปเป็นแนวทางจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ เมื่อเร็วๆ นี้

C-130524037062

C-130524012176