คุณชาลอต โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส์ ร่วมถ่ายภาพกับทีมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ณ. ห้องรินลอุบล มทร.ธัญบุรี ปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้

Organization’s Image

Recently, Charlotte Tonawanick, Chief Executive Officer, Media of Medias Public Co.,Ltd was taken photograph with staffs of Public Relations Department, Rajamangala University of Technology Thanyaburi at Rinla Ubon Conference Room, Thanyaburi district, Pathumthani province.

Translated by Suraporn Onputtha   

B-100304036066