เมื่อเร็ว ๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะนักศึกษาชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำพิธีส่งมอบอาคารเรียนราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ 40 ให้กับโรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) หมู่ 2 บ้านท่าชุม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เป็นอาคารเรียนพร้อมห้องสมุด โดยมีนายเสงี่ยม พัฒนชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) คณะครู นักเรียนพร้อมชาวบ้านให้การต้อนรับ.

RMUTT president presenting a finished studying building

Recently, Associate Professor Dr. Numyoot Songthanapitak, the university president and many students from the Voluntary Development and Camping Club, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), presented a finished studying building with well-equipped library to Thachoom School (Prachautid Wittayakan), situated at Moo 2, Ban Thachoom, Toongsaliem sub-district, Toongsaliem district, Sukhothai province, Thailand. Here, the school director Mr. Sa Ngiem Pattanachaiwong, together with the students, presented the warm welcome.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-121214035137