กระยาสารท ขนมไทยมีส่วนผสมข้าวตอก ข้าวเม่า ถั่วลิสง งาคั่ว นำมากวนกับน้ำอ้อยให้เหนียวเกาะเป็นก้อน ส่วนใหญ่นิยมทำกันในเทศกาลเดือนสิบสอง ซึ่งในปัจจุบันในวันปกติจะหากินได้ยาก จากปัญหาดังกล่าว นายศุภักษร โวหาร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงคิดค้นสูตรกระยาสารทข้าวเหนียวดำรสเมี่ยงคำขึ้นมา โดยมี ผศ.สุชาดา งามประภาวัฒน์ เป็นอาจารย์คอยให้คำปรึกษา

นาย ศุภักษรเล่าว่า เพื่อให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน จึงได้นำกระยาสารทมาดัดแปลงให้เกิดความแตกต่างจากกระยาสารททั่วไป โดยนำเอาข้าวเหนียวดำมาใช้แทนข้าวตอกและข้าวเม่า ซึ่งในตัวของข้าวเหนียวดำมีสารแกม-โอโรซานอล และแอนโธไซยานิน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง และเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติของกระยาวสารท จึงได้ใส่ส่วนผสมของเมี่ยงคำลงไป เป็นรสชาติที่แปลกใหม่และเพิ่มโภชนาการมากขึ้น สะดวกในการรับประทานสำหรับคนที่ชอบเมี่ยงคำและกระยาสารท จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ “กระยาสารทข้าวเหนียวรสเมี่ยงคำ” ขึ้นมา นอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการนำข้าวเหนียวดำมาแปรรูปด้วย

สำหรับส่วน ผสมของกระยาสารทประกอบด้วย ข้าวพองจากข้าวเหนียวดำ 160 กรัม ถั่วลิสงคั่ว 70 กรัม งาขาวคั่ว 20 กรัม มะพร้าวคั่ว 30 กรัม กุ้งแห้ง 30 กรัม ใบชะพลูอบแห้ง 5 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม สำหรับส่วนผสมของน้ำเมี่ยงคำ มีหัวกะทิ 170 กรัม น้ำตาลปี๊บ 170 กรัม แบะแซ 20 กรัม หอมแดงซอยคั่ว 30 กรัม ข่าคั่ว 20 กรัม ขิงคั่ว 20 กรัม และกะปิ 20 กรัม

ขั้นตอนการทำ 1.ผสมข้าวพองจากข้าวเหนียวดำ ถั่วลิสง งาขาคั่ว มะพร้าวคั่ว กุ้งแห้ง ใบชะพลูอบแห้ง ให้เข้ากันแล้วพักไว้ 2.โขลกข่าคั่ว ขิงคั่ว หอมแดงซอยคั่วและกะปิให้ละเอียด 3.นำน้ำตาล หัวกะทิ แบะแซมาเคี่ยวในกระทะด้วยไฟอ่อน จากนั้นใส่เครื่องที่โขลกลงไปเคี่ยวจนเป็นยางมะตูม (ทดสอบโดยการนำไปหยดลงในอ่างน้ำซึ่งจะรวมตัวกันเป็นก้อน) ใส่ส่วนผสมในข้อที่ 1. คนให้เข้ากันจนทั่วแล้วปิดไฟ ขั้นตอนสุดท้าย ทาถาดด้วยน้ำมัน เกลี่ยให้เสมอกัน กดให้แน่น รอจนเย็นตัดเป็นชิ้นๆ

จากส่วนผสมทั้งหมดจะได้กระยาสารทรสเมี่ยงคำทั้งหมด 30 ชิ้น (ขนาดกว้าง 2 ซม. ยาว 5 ซม.) โดยสูตรดังกล่าว นายศุภักษรบอกว่าแม่บ้านหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปทำจำหน่ายได้ เพราะว่าไม่ได้ทำจำหน่ายตามท้องตลาด หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สุชาดา โทร.08-9526-7598

Krayasart with Miang Kum flavor elbows new market’s way

Krayasart is Thai sweet mixing with popped rice, roasted rice (Khawmao), roasted peanuts, roasted sesame and they are stirred together with sugarcane juice until it become mass. Mostly, this kind of sweet is normally made on December leading to lack of easiness of finding. As the result, Mr. Supaluk Woharn, the 4th year student from Department of Foods and Nutrition, Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, RMUTT, discovers Krayasart with black sticky rice with Miang Kum flavor and his advisor is Asst. Prof Suchada Ngamprapawat.

Mr. Supaluk Woharn told that “in order to match with current society, it has to be differentiating Krayasart with black sticky rice with Miang Kum flavor. It is also mixed with black sticky rice instead of using popped rice and Khawmao. Black sticky rice has gamma – oryzanol and anthocyanin which act like antioxidants. It can help enhance immunity, increase body growth, and establish erythrocyte. In order to increase the taste of Krayasart, Miang Kum sauce is necessary to be added in. It is easy to eat and it can also help promote the transformed product such as transformed black sticky rice”.      

Its ingredients comprise with flatulent rice (rice fried with oil) from black sticky rice 160g, roasted peanuts 70g, roasted white sesame 20g, roasted coconut 30g, dried shrimp 3og, Chaphlu dried leaves 5g and oil 10g.

Ingredients of Miang Kum sauce comprise with concentrated coconut milk 170g, sugar bucket 170g, glucose syrup 20g, chopped shallots 30g, roasted galangal 20g, roasted ginger 20g, and shrimp paste 20g.

Cook recipe

1. Mix flatulent rice from black sticky rice, roasted peanuts, roasted white sesame, roasted coconut, dried shrimp and Chaphlu dried leave.

2. Pound roasted galangal, roasted ginger, roasted chopped shallots and shrimp paste scrupulously.

3. Put sugar, concentrated coconut milk, and glucose syrup in the pan and simmer with low heat. After that, bring the ingredient mixed in the 2nd step and simmer until it looks like mucilage or become sticky. It can be inspected by put into the water and it will become mass. Then, stir the 1st mixed ingredients with low heat until it becomes mass and turn off the fire. Final step is to apply oil on the tray and pour Krayasart into. Wait until it becomes cool, then, cut it as appropriate piece.

According to amount of the above ingredients, Krayasart with Miang Kum flavor can be divided into 30 pieces with size 2 cm width and 5 cm height. Mr. Supaluk Woharn added that housemaid of people who are interested in can benefit from this recipe. For more information, please contact Asst. Prof Suchada Ngamprapawat, Tel 08-9526-7598.

Translated by Suraporn Onputtha    

B-100225008078_Page_1B-100225008078_Page_2

Krayasart with Miang Kum flavor elbows new market’s way

Krayasart is Thai sweet mixing with popped rice,roasted rice (Khawmao), roasted peanuts, roasted sesame and they are stirred together with sugarcane juice until it become mass. Mostly, this kind of sweet is normally made on December leading to lack of easiness of finding. As the result, Mr. Supaluk Woharn, the 4th year student from Department of Foods and Nutrition, Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, RMUTT, discovers Krayasart with black sticky rice with Miang Kum flavor and his advisor is Asst. Prof Suchada Ngamprapawat.

Mr. Supaluk Woharn told that “in order to match with current society, it has to be differentiating Krayasart with black sticky rice with Miang Kum flavor. It is also mixed with black sticky rice instead of using popped rice and Khawmao. Black sticky rice has gamma – oryzanol and anthocyanin which act like antioxidants. It can help enhance immunity, increase body growth, and establish erythrocyte. In order to increase the taste of Krayasart, Miang Kum sauce is necessary to be added in. It is easy to eat and it can also help promote the transformed product such as transformed black sticky rice”.      

Its ingredients comprise with flatulent rice (rice fried with oil) from black sticky rice 160g, roasted peanuts 70g, roasted white sesame 20g, roasted coconut 30g, dried shrimp 3og, Chaphlu dried leaves 5g and oil 10g.

Ingredients of Miang Kum sauce comprise with concentrated coconut milk 170g, sugar bucket 170g, glucose syrup 20g, chopped shallots 30g, roasted galangal 20g, roasted ginger 20g, and shrimp paste 20g.

Cook recipe

1. Mix flatulent rice from black sticky rice, roasted peanuts, roasted white sesame, roasted coconut, dried shrimp and Chaphlu dried leave.

2. Pound roasted galangal, roasted ginger, roasted chopped shallots and shrimp paste scrupulously.

3. Put sugar, concentrated coconut milk, and glucose syrup in the pan and simmer with low heat. After that, bring the ingredient mixed in the 2nd step and simmer until it looks like mucilage or become sticky. It can be inspected by put into the water and it will become mass. Then, stir the 1st mixed ingredients with low heat until it becomes mass and turn off the fire. Final step is to apply oil on the tray and pour Krayasart into. Wait until it becomes cool, then, cut it as appropriate piece.

According to amount of the above ingredients, Krayasart with Miang Kum flavor can be divided into 30 pieces with size 2 cm width and 5 cm height. Mr. Supaluk Woharn added that housemaid of people who are interested in can benefit from this recipe. For more information, please contact Asst. Prof Suchada Ngamprapawat, Tel 08-9526-7598.