มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2555 ในวันที่ 12 ต.ค.55 ที่สนามวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สมัครเข้าแข่งขันได้ที่เว็บไซต์www.site.rmutt.ac.th/golfs หรือส่งใบสมัคร/ใบตอบรับทางEmail: golf@rmutt.ac.th,ส่งใบสมัคร/ใบตอบรับทางโทรสารพร้อมสำเนาใบนำฝากธนาคารที่โทรสารหมายเลข 0-2577-5010, 0-2549-3020 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โสภิต พนมสารนรินทร์ โทร 08-1866-8591 และ 0-2549-3680

Announcement: “Charity Golf Competition 2012” at RMUTT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) collaborated with RMUTT Golf Club and RMUTT Alumni Association is organizing the “Charity Golf Competition 2012” on 12 October 2012 at Winser Park and Golf Club, Bangkok, with the aims to promoting and supporting University’ teaching competency development projects and activities. Any interested persons can apply to join the event at web site (www.site.rmutt.ac.th/golfs), e-mail (golf@rmutt.ac.th) or facsimile (0-2577-5010/0-2549-3020). Required documents consists with application form and payment slip. For more information, please contact Khun Sopit Panomsannarin (call 08-1866-8591 and 0-2549-3680).

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120927021139