ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันที่ 12 ต.ค. ที่สนามวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการสาธารณกุศล สนใจสมัครเข้าแข่งขันผ่านเว็บไซต์ www.site.rmutt.ac.th/golfs หรือส่งใบสมัคร/ ใบตอบรับทาง E-mail : golf@rmutt.ac.th ส่งใบสมัคร/ใบตอบรับทางโทรสารพร้อมสำเนาใบนำฝากธนาคารที่โทรสารหมายเลข 0-2577-5010, 0-2549-3020 สอบถามรายละเอียดที่ โสภิต พนมสาร นรินทร์ โทร.08-1866-8591 และ 0-2549-3680

Announcement: “Charity Golf Competition 2012” at RMUTT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) collaborated with RMUTT Golf Club and RMUTT Alumni Association is organizing the “Charity Golf Competition 2012” on 12 October 2012 at Winser Park and Golf Club, Bangkok, with the aims to promoting and supporting University’ teaching competency development projects and activities. Any interested persons can apply to join the event at web site (www.site.rmutt.ac.th/golfs), e-mail (golf@rmutt.ac.th) or facsimile (0-2577-5010/0-2549-3020). Required documents consists with application form and payment slip. For more information, please contact Khun Sopit Panomsannarin (call 08-1866-8591 and 0-2549-3680).

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

 

C-120923005052