จุ้ย คิวทอง

juy191@yahoo.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ สนามวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโสภิต พนมสารนรินทร์ โทร.08-1866-8591 และ 0-2549-3680

RMUTT organizing the “Charity Golf Competition 2012

Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) collaborated with RMUTT Golf Club and RMUTT Alumni Association is organizing the “Charity Golf Competition 2012” on 12 October 2012 at Winser Park and Golf Club, Bangkok. Any interested persons can contact Khun Sopit Panomsannarin (call 08-1866-8591 and 0-2549-3680).

Translated by Mr. Suraporn Onputtha