มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงผลรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ซึ่งได้คัดเลือกเหลือ 4 จาก 39 โครงการที่ส่งเข้าประกวด ทั้งในกลุ่มวิสาหกิจและอุตสาหกรรม โดยรางวัล 1 ได้แก่ ครีมเคลือบเงารถยนต์อเนกประสงค์จากน้ำมันรำข้าวอินทรีย์ โดยบริษัท อู่ข้าวอู่น้ำ จำกัด รางวัลที่ 2 ได้แก่ ครีมบำรุงผิวจากน้ำมันรำข้าว จากบริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด และรางวัลที่ 3 มี 2 รางวัล ได้แก่ สังขยาแผ่นจากแป้งข้าวกล้องงอก จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคอนกรีตบล็อกเขียวผสมเถ้าแกลบ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ต.ค.นี้ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอด เซ็นทรัลลาดพร้าว

RMUTT wins the third position of sixth Thai Rice Innovation Awards.

The Thai Rice Foundation under Royal Patronage has recently announced the winners of 6th Thai Rice Innovation Awards 2012, selecting 4 from 39 projects summited by both small-and-medium enterprises and industry sectors.

The first place of award was given to the Aukaoaunam Company with the project “ A multi-Car Wax Product from Organic Rice Bran Oil.

Meanwhile, the Siam Natural Products Co.,Ltd. with the project “Rice Bran Oil Skin Lotion” won the second award.

Lastly, the third one has been placed for two winners; one from Kasersat University with their project named “Sankaya from Germinated brown rice pounder” and another one from Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) with their project named “A Green Concrete Block Mixed with Rice Husk Ash”

All awards will be bestowed upon the winners on 5th October 2012, National Innovation Day, at Centara Grand @ Central Plaza Ladprao.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120921011030