เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เปิดบ้าน จัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 18” ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ประเพณีรุ่นต่อรุ่น ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยไว้ให้รุ่นหลาน

ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดเผยว่า วัฒนธรรมไทย เป็นเส้นทางในการประพฤติปฏิบัติ ทำให้ตระหนักถึงวัฒนธรรม ความรู้สึกนึกคิด ความเป็นวัฒนธรรม เส้นทางในการดำเนินชีวิต ปรัชญชา แนวทาง ของวัฒนธรรมสามารถนำมาปฏิบัติ “สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 18” ให้เยาวชนรุ่นหลังเห็นสิ่งที่ดีงามของวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิม รวมถึงความเป็นสากล นักศึกษาตระหนักถึงความเป็นไทย ภูมิปัญญา สิ่งที่ดีงาม ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม นำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ช่วยกันเผยแพร่ และอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามไว้ให้รุ่นหลัง ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

“โจ้” นายนที ใยบัว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เล่าว่า 18 ปี ที่ทั้ง 7 สาขา ได้แก่ สาขาการผลิตพืช สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาประมง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ ได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยขึ้นมา ปลูกฝังความรักในวัฒนธรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมความสามัคคี สืบสานให้วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันการทำขนมบัวลอยเบญจรงค์ แข่งขันการหุงข้าวนพรัตน์ธัญพืช แข่งขันการจัดพานขนมมงคล 9 อย่าง การแข่งขันการร้อยมาลัยข้อมือดอกไม้สด การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้สด การประกวดธิดาผ้าไทย การแข่งขันจับปลาไหลใส่กระบอก การแข่งขันหัวเราะ การแข่งขันส้มตำลีลาการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และประกวดวงดนตรีลูกทุ่งลิปซิงค์คอนเทสต์

“โบลว์” นางสาวเนาวรัตน์ จิตตะยโศธร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ดาวมหาวิทยาลัยคนล่าสุด ตัวแทนรางวัลชนะเลิศวงดนตรีลูกทุ่งลิปซิงค์คอนเทสต์ เล่าว่า เพลงลูกทุ่ง คือ บทเพลงที่ไพเราะอยู่คู่สังคมไทย ในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งลิปซิงค์คอนเทสต์ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เริ่มตั้งแต่การจัดฉาก การแสดงบทเวที ที่แต่ละสาขาวิชาต้องแสดงออกมาให้คณะกรรมการเห็นถึงความเป็นไทย เล่าเรื่อง นำเสนอออกมาให้ได้มากที่สุด ชุดที่ใช้ในการประกวดเป็น “ผ้าไหมไทย” ที่มีความสวยงาม ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิม หาชมไม่ได้จากที่ไหน “การหุงข้าวนพรัตน์” การหุงข้าวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า หุงข้าวแบบโบราณ ความเป็นไทยแบบดั้งเดิมเป็นสิ่งที่สวยงาม ที่เยาวชนรุ่นหลังควรอนุรักษ์ไว้

ผู้ชนะจากการแข่งขันการร้อยมาลัยข้อมือดอกไม้สด “แอม” นางสาวเรวดี บุตรรักษ์ และ “อาย” นางสาวศศิวิภา บุญรอด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่าว่า การร้อยมาลัย มีมานานตั้งแต่ในอดีตซึ่งในปัจจุบันยังมีอยู่ แต่น้อยมาก ที่จะมานั่งร้อยมาลัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนมากจะซื้อตามท้องตลาด มีความรู้ทางด้านการร้อยมาลัยมาบ้าง แต่ไม่มาก สามารถร้อยมาลัยเป็นวงได้ แต่ในการประกวดครั้งนี้ พิเศษกว่าทุกครั้ง เพราะว่า ต้องใส่ลายลงในพวงมาลัย จึงต้องฝึกหัดร้อยตามอินเทอร์เน็ต และรุ่นพี่เป็นคนแนะนำ “ในการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสืบสานสิ่งดีๆ ประทับใจในงานครั้งนี้ รุ่นพี่เล่าให้ฟังว่า การจัดงานถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจากรุ่นพี่”

“อิน” นายประถม หม่องคำ และ “อ้อม” นางสาวศรสวรรค์ สมคลองศก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาพืชศาสตร์ ผู้ชนะการแข่งขันบัวลอยเบญจรงค์ เล่าว่า บัวลอยเบญจรงค์ เป็นขนมไทยโบราณที่มีสีสันสวยงาม ที่สำคัญความหวานมันอร่อยของน้ำกะทิ ในบัวลอยประกอบด้วย 5 สี สีฟ้า จากดอกอัญชัน สีเขียว จากใบเตย สีขาว จากกะทิ สีแดง จากแก้วมังกร สีเหลือง จากฟักทอง “กิจกรรมในวันนี้ทำให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ต่างสาขา ได้รู้จักพี่ๆ เกิดความสามัคคีในคณะ” ขนมไทยเป็นขนมที่อร่อย อยากให้เพื่อนให้ความสำคัญกับขนมไทย ในอนาคตถ้าทุกคนไม่ให้ความสำคัญ ขนมไทยจะเลือนหายไปจากสังคมไทย

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กิจกรรมที่รักษาวัฒนธรรมไทยมรดกที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สืบทอดไว้ให้แก่คนรุ่นหลังเพื่อแสดงความเป็นชาติเอกราชอันยาวนาน คนไทยล้วนภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตน ดังนั้นเพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่ตลอดไป ผศ.ดร.อำนาจ กล่าวทั้งท้าย

 

นางสาวชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994

 

A Cultural Festival to Commemorate Her Majesty the Queen’s 80th Birthday Anniversary

In commemorating HM the Queen’s 80th birthday anniversary this year, RMUTT’s Faculty of Agricultural Technology hosted a cultural festival, the 18th “Celebrating the Splendor of Thai Culture”, to promote cultural appreciation among younger-generation Thais.

“The cultural values that have been passed down from the previous generations offer us practical guidelines to everyday living,” said Asst. Prof. Dr. Amnat Silawat, the Faculty’s dean. “Our younger generations will benefit from this knowledge and will be able to assimilate them into their daily lives. This event also offers a good opportunity for students from various interests and academic backgrounds to meet, interact and learn from each other,” he added.

All students studying in the 7 majors under the Faculty participated in this event, which featured a range of cultural competitions, from Thai dessert making, traditional rice cooking, dessert arrangement, to flower garland making, fruit and vegetable carving, to country music lip-singing and folk sports.

Naowarat Jittayasothorn, winner of the country music lip-singing contest, said, “Thai country music is an integral part of Thai culture. In a single performance, it brings together various facets of the culture, such as the costumes made from lustrous Thai silk, and encourages collaborations among the team whether in stage design, choreography, or the actual performance itself.”

Expressing appreciation for the event, Sasiwipa Boonrod, first-year student majoring in Food Science Technology and winner of the flower garland making contest, said, “I’m really impressed by this event, because it gives me an oppurtunity to learn about the tradition and custom that have been a major part of Thai culture. Although the art of flower garland making is still in practice today, it’s not common to see. People no longer make their own flower garlands, because they prefer to buy them from the market.”

Winners from the Thai dessert making contest echo Sasipiwa’s feeling. “I would like to encourage my friends to get to know traditional Thai desserts. This five-color rice balls [bua loi] is not commonly seen anymore. The key to this dessert is the coconut syrup, and the five colors all come from natural food coloring, such as flowers and fruits,” said Prathom Mong-kham, one of the winners.

This event is part of the Faculty’s effort in helping promote the appreciation for Thai culture among its students. “These cultural wisdom and knowledge have been passed on to us by our ancestors. We should be proud of our own cultural identity and preserve it for the future generations,” said Dr. Amnat.