มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ขอเชิญครู อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว”แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”เพื่อให้ครู-อาจารย์แนะแนวได้รับทราบข้อมูลการจัดการศึกษาที่ถูกต้องและทราบวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกนักศึกษาโควตาของ มทร.ธัญบุรี โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 ส.ค.นี้ ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทร.0-2549-3025 และ 0-2549-3677.

RMUTT is meeting school representatives

Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) would like to invite representatives from educational institutes both in high school and  higher vocational education level to attend the seminar “Studying at RMUTT” which will be conducted on August 1st, 2012, at Rinna UBon Conference Room, 48 Years His Majesty Birthday Anniversary Building. The seminar will talk about the process and requirements for University admission with quota system. For interested schools and colleges, please contact the Studying Guidance and Career Department at 0-2549-3025 and 0-2549-3677 for seminar booking and detail.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

 

C-120727039084