มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)ขอเชิญครู อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “แนะแนวการศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” เพื่อให้ครู- อาจารย์แนะแนวได้รับทราบข้อมูลการจัดการศึกษาที่ถูกต้อง และนำไปแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียน รวมถึงทราบวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ และเพื่อได้รับทราบหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกนักศึกษาโควตาของมทร.ธัญบุรี โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และสำรอง ที่นั่งได้ที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์ 02-5493025,02-5493677

RMUTT is meeting school representatives.

Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) would like to invite representatives from educational institutes both in high school and  higher vocational education level to attend the seminar “Studying at RMUTT” which will be conducted on August 1st, 2012, at Rinna UBon Conference Room, 48 Years His Majesty Birthday Anniversary Building. The seminar will talk about the process and requirements for University admission with quota system. For interested schools and colleges, please contact the Studying Guidance and Career Department at 0-2549-3025 and 0-2549-3677 for seminar booking and detail.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

 

C-120724005096