เคนเนธ มาร์แชล กรรมการผู้จัดการ และ ชลรดี เลี่ยมตระกูล หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบรางวัลสุดยอดดีไซเนอร์ ในโครงการ Triumph Inspiration Award 2012 ให้แก่ พรวิจิตร เชื้อสมบูรณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Bestowing the “Super Designers Award” upon RMUTT student

Mr. Kenneth Marshal, Managing Director, and Ms. Chonladee Liamtrakul, Marketing and Sales Director of Triumph International (Thailand) Co., Ltd., bestowed the Super Designers Award in “Trimph Inspiration Award 2012” upon Mr. Pornjit Chuersomboon, the student from Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT).

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120715018013