สุนทร อรุณานนท์ชัย นายกสภา มทร.ธัญบุรี และ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ยินดีกับ 3 นักวิจัยที่ได้รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์จากประเทศเกาหลีใต้

Congratulations to three researchers awarded from South Korea!

Mr. Sunthorn Arunanondchai, the president of University Council, together with President Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), congratulates three researchers who won award of invention competition from South Korea

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120611012027