รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร.9 แห่ง เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 8 มิ.ย.-1 ก.ค.นี้ จะมีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป “ยูโร 2012” ซึ่งมีความวิตกกังวลกันว่าจะมีนักเรียน นักศึกษาที่หลงผิดเข้าสู่วงจรของการเล่นพนันฟุตบอลได้นั้น ดังนั้น ในการประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง ตนจะหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพูดคุย เพื่อสอบถามดูว่าสถาบันใดมีมาตรการในการเฝ้าระวัง หรือมีกิจกรรมรณรงค์เพื่อไม่ให้นักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งหากสถาบันไหนเห็นว่าเป็นรูปแบบที่ดีก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปใช้ปฏิบัติต่อไป

ด้าน ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้ทำการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้นักศึกษาได้เห็นถึงโทษของการพนันบอล ขณะเดียวกันได้ประชุมผู้นำนักศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างความเข้าใจในหมู่นักศึกษาด้วยกัน รวมถึงการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โดยขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายชมรมหอพัก ชมรมวิทยุสมัครเล่นและจะมีการออกตรวจรอบๆ มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือไปยังร้านต่างๆ ให้งดจำหน่ายสุราและห้ามให้มีการพนัน นอกจากนี้ ยังจัดบริการติดตั้งจอ LCD ถ่ายทอดสดฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ชมเป็นการป้องกันการมั่วสุมและการพนัน.

9 RMUTs in cooperation for vices prevention during EURO 2012 period

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, the President of Rajamangala University of Technology (RMUTT), on behalf of the Chairman of the Conference of 9 Rajamangala Universities of Technology, revealed that due to the EURO 2012 football competition (June 8 – July 1, 2012), there are many concerning public sectors including the internal university divisions worrying about the students that they may get involved in football bet. In accordance, he will raise the topic to discuss in the meeting in order to mutually find proper solutions and exchange idea the other universities may have.

Asst. Prof. Sompong Ungsupasote, the Director of Student Development Department, said that the University recently tries to prevent the mentioned situation by educating and communicating the student representatives to understand pros and cons of the bet and then let them talk with their, seemed like friend talk to friend. In addition, the University also established the Betting Complaint Center which is cooperated with the Apartment Network Club and the Radio Club. The mission under this center is to look out betting in the university area and also requests cooperation from shops for no-alcohol sale and betting offering.  Furthermore, the University also installed LCD screens for football match for entertainment and keep students prevented from vices.

Translated by Mr. Suraporn OnputthaC-120530009186