บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำ โครงการ “นักพัฒนาโปรแกรม มืออาชีพ” โดย พิทยา กิจติวรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ เป็นตัวแทนมอบทุน การศึกษา ในโครงการดังกล่าว

Producing new professional programming developers

CDG Systems Limited, cooperated with Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK) and Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), conducted Professional Programming Developer Project. In addition, Mr. Pittaya Kitthiwaranon, the General Manager of CDG Systems Limited bestowed scholarship upon the University in this event as well.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120530005117