เรื่องเรียนก็เด่น กีฬาก็ไม่เป็นรองใคร ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ปลื้มใจผลการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็คทูน่า ประชาชน ข ปี 2555 แม้นักกีฬาซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยล้วนๆ จะเข้าเพียงรอบ 16 ทีมสุดท้าย แต่ด้วยระยะเวลาฟอร์มทีมเพียง 2-3 สัปดาห์ เพราะปิดภาคเรียน แต่นักกีฬาก็ร่วมกันสู้สุดใจเชื่อว่าปีหน้าฟ้าใหม่ อ.ชวลิต เชาว์วิไลย์ ผู้ใกสอน จะนำทีมคว้าชัยมาให้พี่น้อง มทร.ธัญบุรี ร่วมมือกันดีใจอีกครั้ง

Hope for winning of Volleyball hosted by Select Tuna Company

Asst. Prof. Sompong Ungsupasote, the Director of Student Development Department, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), expressed his impressive feeling for the Volleyball team of the University that they can entered to sixteen teams final competition round, the sport competition for people which was hosted by Select Tuna company. He said that, even the team cannot win the competition, but he is still very proud of them because they spent only 2-3 weeks during closing semester, forming the team. Next competition, he eventually hopes that the team will win the competition for sure because Mr. Chawarit Chawwilai, their coach, will give well-trained program for the team.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120527014108