ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 8 มิ.ย.-1 ก.ค.นี้ จะมีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป “ยูโร 2012” เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหาไม่ให้นักศึกษาเข้าไปมั่วสุมพนันฟุตบอลมทร.ธัญบุรีจึงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้นักศึกษาได้เห็นถึงโทษของการพนันบอล ขณะเดียวกัน ได้ประชุมผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างความเข้าใจในหมู่นักศึกษาด้วยกันรวมถึงการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโดยขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายชมรมหอพัก ชมรมวิทยุสมัครเล่นและจะมีการออกตรวจรอบๆมหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือไปยังร้านต่างๆให้งดจำหน่ายสุราและห้ามให้มีการพนัน นอกจากนี้ยังจดบริการติดตั้งจอ LCD ถ่ายทอดสดฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ชม เป็นการป้องกันการมั่วสุมและการพนัน.

Looking out for betting in RMUTT

Asst. Prof. Sompong Ungsupasote, the Director of Student Development Department, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), said that the University has publicized about pros and cons of football competition betting during the period of 2012 European Football Championship, taking place on 8 June-1July, 2012, through student representatives, so that they can distribute understanding to their friends. In addition, the University also established the Betting Complaint Center which is cooperated with the Apartment Network Club and the Radio Club. The mission under this center is to look out betting activities the university area and also request cooperation from shops for no-alcohol sale and betting provision.  Furthermore, the University also installed LCD screens for football match shows to entertain the student and prevent them from other betting.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120525039090