ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนัก งานรับรองมาตร ฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้

Signing MOU about education assurance

Recently, Dr. Channarong Pornrungroj, the Director of the Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA), and Assist. Prof. Dr. Supatara Popuang, the Vice president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), has together signed MOU about education assurance.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120521037142C-120521012145