ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 27,097 คน ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2555 ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต – นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 20 – 22 เมษายน 2555 (ซ้อมใหญ่) และวันที่ 23 – 25 เมษายน 2555 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-1859-2450 , 08-1931-0277 , 0-2549-3034 หรือแผนที่การเดินทางได้ที่ www.rmutt.ac.th/cong53-1

Announce from RMUTT

Because 25th graduation ceremony for 2011 academic year will be conducted at Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), located at Rangsit-Nakornnayok Road, Pathumthani province on April 23-25, 2012, the University would like to announce avoiding the aforementioned route as a traffic jam.  For more info and get an alternative route, please contact officers at 081-859-2450, 081-931-0277 or view road map on website www.rmutt.ac.th/cong53-1.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha