นายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เข้าพบและมอบพวงมาลัยแก่ ดร.ชุมพล พรประภา ประธานคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา (มทร.) ธัญบุรี

Introducing new president of Student Organization and Student Council

Student Organization president and Student Council president, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), met Dr.Chumpol Pornprapha, the Chairman of student development committee.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120419009196