นายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เข้าพบและมอบพวงมาลัย เพื่อแนะนำตนเองในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่กับดร.ชุมพล พรประภา ประธานคณะกรรมการพัฒนานักเรียน มทร.ธัญบุรี ณ ห้องประชุมมังคลอุบล เมื่อวันก่อน

Introducing new president of Student Organization and Student Council

Student Organization president and Student Council president, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), met Dr. Chumpol Pornprapha, the Chairman of student development committee. The event was conducted at Mangkala Ubon Conference Room, RMUTT.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120415018046