นายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เข้าพบและมอบพวงมาลัยแก่ นายชุมพล พรประภา ประธานคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี เพื่อแนะนำตนเองในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุม มังคลอุบล มทร.ธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Introducing new presidents of Student Organization and Student Council

Student Organization president and Student Council president, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), met Dr.Chumpol Pornprapha, the Chairman of student development committee. The event was conducted at Mangkala Ubon Conference Room, RMUTT.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha


C-120411020075

C-120411038065