นายสมเชาว์ ตัณฑเทิดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น ซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ณ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส จ.ปทุมธานี

C-120301035136

C-120301004132