รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ’55 ที่ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

C-120228033110