สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนพระราชทาน “ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ 37” โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด จ.เชียงราย โดยมีอาจารย์และนักศึกษาชมรมราชมงคลอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เฝ้ารับเสด็จ

C-120228018060