“ความสำเร็จของพวกเราเริ่มมาจากวิชาเรียน การนำเศษวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์”เสียงบอกเล่าจากทีม Straw Design ประกอบด้วย”ปังปอนด์” วิชาญ ธีระภาพ “กอล์ฟ” ปริญญา กันหริ “บอล”นิติภูมิ เดชวงศ์ยาและ”บอย” ธวัชชัยอนันตพัฒนา4 หนุ่มนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผู้ชนะเลิศการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2554 ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา และได้รับถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4 หนุ่มเล่าว่า ผลงาน Straw Design ได้แนวคิดจากต้องการดีไซน์ของเหลือใช้จากการทำนาข้าวให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ โดยเลือกวัสดุ คือ “ฟางข้าว”ที่เหลือใช้ซึ่งมีมากที่สุด และมีเปอร์เซ็นต์โดนทำลายค่อนข้างสูง มาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับฟางข้าว โดยนำมาดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ เป็นโซฟาเดี่ยว ต้องการโชว์คุณสมบัติและข้อดีของฟางข้าว นอกจากฟางข้าวใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) เป็นแหล่งพลังงานที่ปราศจากคาร์บอน ถูกนำไปใช้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพลังงานที่เรียกว่า “ไบโอบูตานอล” (biobutanol) ในโรงงานพลังงานมวลชีวภาพ (Biomass) ซึ่งเป็นที่นิยมมากในกลุ่มประเทศอียู (EU) โดยใช้ฟางอัดฟางก้อนโดยตรงบ้าง ใช้ฟางอัดเป็นเมล็ดสำหรับเป็นอาหารสัตว์บ้าง ใช้ฟางอัดเป็นเมล็ดเพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานสูงพอๆ กับถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติบ้างยัดเป็นที่นอนของมนุษย์และสัตว์(Bedding humans or livestock) ซึ่งที่นอนแบบนี้มีใช้ตามส่วนต่างๆ ของโลกใช้เลี้ยงสัตว์ (Animal feed) เช่น แพะ แกะวัว ควาย อูฐ เพราะให้พลังงานสูง ย่อยง่ายและมีคุณค่าทางอาหาร นอกจากนี้ ยังใช้ทำหมวกและภาชนะสานต่างๆ

จุดเด่นของ Straw Design ที่ขึ้นฟอร์มขึ้นมา ต้องการโชว์การรับน้ำหนักของฟางข้าวโดยไม่ต้องมีวัสดุอื่นๆ มาเป็นโครงสร้าง และที่สำคัญโซฟานี้ไม่มีโครงสร้างอื่นๆ เลย แต่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของฟางข้าวเอง เน้นความเรียบง่าย ดูพื้นบ้าน แต่แฝงไปด้วยความคิดที่ยั่งยืนสามารถต่อยอดเพื่ออนาคตได้ นอกจากนี้ยังได้นำแนวความคิดของพ่อหลวง ที่ว่า”อยู่อย่างพอเพียง” มาใช้ออกแบบอีกด้วย

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบด้วยฟาง เชือกเย็บกระสอบ เข็มเย็บกระสอบและแล็กเกอร์ ขั้นตอนการทำ เริ่มจากนำฟางเป็นมัดๆ เริ่มจากขดเล็กๆ บริเวณตรงกลาง เย็บวนไปเรื่อยๆ จนได้ขนาดรอบวง50 เซนติเมตร เมื่อได้ขนาดที่นั่ง 50 เซนติเมตรแล้ว ให้ดัดฟางและเย็บวนลงเป็นฐานสตู ทำวงไปเรื่อยๆ จนได้ความสูงที่ 45 เซนติเมตร เย็บปิดท้ายเหมือนขึ้นตอนที่ 1 เพียงแต่เย็บจากด้านนอกเข้าด้านใน เมื่อเสร็จแล้ว นำกรรไกรเล็มบริเวณที่มีฟางโผล่ออกมา เพื่อไม่ให้ทิ่มขณะนั่ง หรือทำให้คันได้ และทาแล็กเกอร์ ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาวนซ้ำ จนได้พื้นผิวที่พอใจ ค่าใช้จ่ายในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่อ 1 ตัว ประมาณ1,590 บาท

“ดีใจ และภูมิใจ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย เป็นเกียรติกับครอบครัวจะได้เข้ารับประทานถ้วยรางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขอขอบคุณอาจารย์จิราวรรณศิริวานิชกุล และอาจารย์พิมพ์ณภัทจันทร์ศรี ที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำ”4 หนุ่มกล่าวทิ้งท้าย

จากฟางที่เป็นผลพลอยได้จากการปลูกข้าวของชาวนา กลายมาเป็นโซฟาไอเดียเจ๋งๆ ที่สามารถใช้งานได้จริง…

C-120228038107

C-120228020109