รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง เปิดเผยว่า จากการที่ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยปรับระบบรับนักศึกษาด้วยวิธีรับตรงโดยให้ใช้คะแนนที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบกลาง เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แทนการจัดสอบกันเองจนนักเรียนต้องวิ่งสอบหลายแห่ง และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนั้น ตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์กับนักเรียนโดยตรง แต่คงต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะต้องมีการสอบถามความคิดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อน และต้องแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า ที่สำคัญเมื่อนำมาใช้ก็ควรใช้กันอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วย

รศ.ดร.นำยุทธ กล่าวด้วยว่า สำหรับกรณีที่ รมว.ศึกษาธิการจะช่วยผลักดันการปรับขึ้นเงินเดือน 5% ให้พนักงานราชการเหมือนกับข้าราชการที่ได้ปรับไปแล้วนั้น ถ้าทำได้จริงก็เป็นเรื่องที่ดี แต่เมื่อปรับเงินเดือนขึ้นแล้วประสิทธิภาพในการทำงานต้องเพิ่มขึ้นด้วย ไม่ใช่เป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์.

C-120227004103

C-120227035138