รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรีในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง กล่าวถึงการเปิดปิดภาคเรียนในสอดรับกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ว่า ในการประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง ที่ผ่านมา ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันและเห็นตรงกันที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับความเห็นของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ส่วนที่ ทปอ. เห็นว่าสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดตามมหาวิทยาลัยก็ได้นั้น ตนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ จะปรับเปลี่ยนอะไรก็ย่อมมีทั้งดีและเสีย ซึ่งก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดี แต่ท้ายที่สุดจะออกมาอย่างไรก็คงต้องขึ้นอยู่กับระดับนโยบายและกระทรวงศึกษาธิการที่จะเป็นผู้ตัดสิน ส่วน มทร. 9 แห่ง พร้อมดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ หากสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดภาคเรียน ก็มีผลดีเพราะมหาวิทยาลัยจะมีเวลาในการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเทอมในเดือน ส.ค. หรือ ก.ย.มากขึ้น.

C-120224039097