สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดอาคารเรียนพระราชทาน “ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ 37” โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด จังหวัดเชียงราย โดยมีอาจารย์และนักศึกษาชมรมราชมงคลอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อเร็วๆ นี้

C-120227008093