รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานอธิการบดีมทร. 9 แห่ง กล่าวถึงการเปิด-ปิดภาคเรียนให้สอดรับกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ว่า ในการประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่งที่ผ่านมา ได้มีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพูดคุยกันและเห็นตรงกันที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับความเห็นของที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.)ส่วนที่ ทปอ.เห็นว่าสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดให้สอดรับกับกลุ่มประเทศอาเซียนก็ได้นั้น ตนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่จะปรับเปลี่ยนอะไรก็ย่อมมีทั้งข้อดีและเสียซึ่งก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดี เราเองคงต้องเลือกในด้านที่เป็นข้อดีมากกว่า ส่วนสุดท้ายจะออกมาอย่างไรก็คงต้องขึ้นอยู่กับระดับนโยบาย และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่จะเป็นผู้ตัดสิน โดยในส่วนของ มทร. 9 แห่งพร้อมดำเนินการอยู่แล้ว โดยตนคิดว่าหากสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนตามประเทศในกลุ่มอาเซียน ในขณะที่มหาวิทยาลัยไทยปรับเปลี่ยน ก็อาจจะมีช่องว่างอยู่บ้างในเรื่องของระยะเวลา แต่ก็จะเกิดผลดีที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีเวลาในการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเทอมในเดือนสิงหาคม หรือกันยายน เพราะปกติในส่วนของ มทร.เองพอรับนักศึกษาใหม่เข้ามาก็ต้องมาเสียเวลาในการปรับพื้นฐานให้เด็กแต่ละคณะอยู่แล้ว โดยเฉพาะเด็กที่ต้องเรียนในสายคำนวณและภาษา

C-120224005080