รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร.9 แห่ง กล่าวถึง กรณีที่ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยปรับระบบการรับนักศึกษาด้วยวิธีการรับตรง แทนที่จะจัดสอบเอง แต่ให้หันมาใช้คะแนนที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบกลางแทน แล้วมหาวิทยาลัยนำคะแนนไปใช้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เด็กต้องวิ่งสอบหลายแห่ง และลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ว่าหากมองถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวของนักเรียนแล้วแนวคิดดังกล่าวก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี แต่การจะคิดจนตกผลึกออกมาเป็นแนวนโยบายเพื่อปฏิบัติได้นั้นคงต้องใช้เวลาพอ สมควร คงไม่ใช่จะนำมาใช้ในทันทีทันใด ต้องมีการถามความคิดเห็นที่หลากหลาย และเมื่อจะนำมาใช้ปฏิบัติจริงก็ควรมีการแจ้งให้นักเรียนได้ทราบล่วงหน้า ที่สำคัญเมื่อนำมาใช้แล้วก็ควรใช้กันอย่างจริงๆจังๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่สถาบันหนึ่งทำ แต่อีกหลายสถาบันไม่เอาด้วยสุดท้ายก็จะไม่เกิดประโยชน์กับเด็กอยู่ดี อย่างไรก็ตามหากเรื่องนี้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในส่วนของ มทร.เองก็ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว ประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ รมว.กระทรวงศึกษาธิการกล่าวในระหว่างมอบนโยบายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ว่าจะหาแนวทางในการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานราชการอีก 5% เพื่อให้สอดรับกับการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการนั้น ถ้า ศ.ดร.สุชาติ ช่วยผลักดันเรื่องนี้ได้จริงก็จะเป็นอานิสงส์กับพนักงานราชการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตนอยากให้นำเรื่องประสิทธิภาพการทำงานมาเป็นส่วนประกอบใน การพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนด้วยไม่ใช่เพิ่มเงินให้แต่ประสิทธิภาพกับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิม แบบนี้ก็เท่ากับว่าเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์

C-120227005143