นางวาสนา ธีรนิติ นายกเทศมนตรี ตำบลหล่มเก่า อ.หล่มเก่าจ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า บริเวณถนนพิทักษ์บำรุง ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจของเทศบาล แต่บ้านพักประชาชนเป็นร้านค้าห้องแถวไม้ติดกันและยังคงรักษาสภาพความเป็นชุมชนเก่าแก่ ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวหล่มเก่าได้เป็นอย่างดี เทศบาลจึงจัดทำโครงการศึกษาการอนุรักษ์บ้านเก่าขึ้น พร้อมมอบให้คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทำวิจัย ซึ่งปรากฏว่ามีเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ขั้นตอนจากนี้ไปจะมีการจัดทำเป็นแผนและโครงการขึ้นอนุรักษ์ต่อไป ส่วนงบประมาณดำเนินการก็ต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะเกินศักยภาพของเทศบาลหรือไม่

“ความโดดเด่นไม่ใช่เพียงแค่ด้านสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ห้องแถวเหล่านี้ยังน่าสนใจในเรื่องวิถีชีวิตของชุมชุม ที่ร้านค้าจะมีการดัดแปลงพื้นการใช้สอยโดยเจาะเป็นช่อง เพื่อใช้ในการส่งสินค้าโดยไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดจากชั้นสอง เป็นการปลุกสำนึกรักบ้านเกิดส่วนด้านการท่องเที่ยวนั้นคงเป็นผลพลอยได้หรือประเด็นเสริมเท่านั้นมากกว่า” นางวาสนากล่าว

C-120224038075