รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานเปิดงาน ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ’55 มีบริษัทร่วมงานเกือบ 200 บริษัท ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

C-120223009168