รัฐบาลทุ่มงบประมาณ 60 ล้าน สนับสนุน มทร.ธัญบุรี ทำแนวรั้วรอบสถาบัน ความสูง 2 เมตร ยาว 5 กิโลเมตร เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นื คาดแล้วเสร็จในเดือน ก.ย….

ผศ.พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีก มหาวิทยาลัยจึงเร่งทำแนวรั้วรอบสถาบันความสูง 2 เมตร ยาว 5 กิโลเมตรขึ้น โดยรัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 60 ล้านบาท จะเริ่มดำเนินการในเดือน มี.ค. และให้แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.นี้ด้านนางวนิดา ปอน้อย รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า กองทุนสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี ได้อนุมัติเงินขั้นต้น จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบ โดยครอบคลุมทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน เช่าบ้านอยู่ รวมถึงผู้ที่มีบ้านพักอยู่ชั้นล่างภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ แต่เป็นผู้ประสบอุทกภัยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ.

C-120223009160