ณ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส คลอง 5 เหล่าบรรดาจิตอาสา ช่วยกันทำความสะอาด ทาสี และจัดสวนภายในโรงเรียน เป็นบรรยากาศการทำกิจกรรมของจิตอาสาที่ร่วมกันทำความดีในครั้งนี้ ซึ่งเหล่าบรรดาจิตอาสานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ไปฟังเหล่าแม่งานกันเลย

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เล่าว่า โครงการ “CG & CSR Day NC อาสาทำดีคืนความสุขสู่ชุมชน” ในปีนี้ถือได้ว่ามีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยครั้งนี้ได้ร่วมกันทำบุญใหญ่ คือ การทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเงินที่ได้จากการทำบุญนั้น จะนำไปสร้างและซ่อมแซมห้องสุขาให้แก่วัดปัญจทายิกาวาส เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้าไปประกอบกิจกรรมทางศาสนา และส่วนหนึ่งนำไปจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ให้นักเรียนโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสทดแทนของเก่าซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้นักเรียนนอกเหนือจากตำราในห้องเรียน นอกจากบริษัทเอ็น.ซี. แล้ว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ที่มีจิตอาสาในหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน โดยตัวแทนจากภาคสถาบันการศึกษา คณะครู นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป รวมทั้งแรงสนับสนุนจากคณะครู นักเรียน และชาวชุมชนโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส คลอง 5 ทุกท่าน ร่วมกันทำกิจกรรมทาสีอาคารเรียน ทาสีกำแพง งานทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้น งานปรับแต่งภูมิทัศน์ ส่วนหย่อม

อำ” นายอำนาจ ยังดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า เป็นสมาชิกค่ายอาสา มทร.ธัญบุรี มา 3 ปี โดยทางบริษัท เอ็น.ซี.เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ทุนสนับสนุนทางค่ายอาสา สำหรับกิจจกรรมในวันนี้ “ได้มาร่วมกับเพื่อนๆ ชาวค่ายอีก 14 คนในการช่วยโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส คลอง 5 หลังน้ำลด” ถือว่าเป็นกิจจกรรมตอบแทนสังคม กิจกรรมไม่หนักหนาเหมืนกับการออกค่าย แต่เป็นจุดเล็กๆ ที่ได้ช่วยเหลือสังคม โดยตนเองและเพื่อนรับผิดชอบในส่วนของพื้นที่สีเขียว การปลูกต้นไม้ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับ 3 ปีที่ได้เป็นสมาชิกของค่ายอาสา มทร.ธัญบุรี ภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมสร้างค่ายกับมหาวิทยาลัยฯ

“ลูกส้ม” นางสาวชฎาพร นวมเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เล่าว่า “การเป็นคนค่ายทำให้อดทน ได้เรียนรู้สังคมอีกสังคมหนึ่ง” ได้มีโอกาสไปสร้างโรงเรียนมา 2 โรงเรียน ภาคภูมิใจที่ได้เห็นโรงเรียนที่สร้าง ครั้งนี้ของชีวิตในวัยเรียน ได้ออกค่ายอาสา การทำความสะอาดในวันนี้ เป็นอีกกิจกรรมที่ชาวค่าย มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้ให้ทุนสนับสนุนการสร้างค่าย วันนี้เป็นเหมือนการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ทั้งบุญ และความสุข

“อำ” นางสาวปัชชล เรืองรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรม เล่าว่า ได้รับทุนสนับการศึกษาจากบริษัท 3 เทอม ซึ่งต้องขอขอบคุณที่ทางบริษัทได้ให้ทุนในการศึกษา ดีใจมากที่ได้เข้ามาร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ การได้ทำอะไรเพื่อคนอื่น มันมีความสุขจริงๆ นอกจากเป็นกิจกรรมจิตอาสาแล้ว ถือได้ว่ายังได้เป็นการตอบแทนบุญคุณของบริษัทที่ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยปีการศึกษาที่ผ่านมาได้เข้ามาช่วยงานที่บริษัท ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณบริษัท “ขอบคุณสำหรับทุนการศึกษาที่ทางบริษัทมอบให้”

“เจมส์” นายเสกสรร ปัญญาเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า การช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน ช่วยเหลือซึ่งกันแลกัน สังคมอยู่ได้ต้องมีคนดี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ คือ การทำความดี เพื่อสังคม ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ถ้าใครมีเวลาว่างอยากให้ทุกคนมาทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม อย่างน้อยสิ่งที่ได้รับกลับไปจากการทำกิจกรรม คือ ความรู้สึกดีๆ และในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ และได้มอบทุนการศึกษา ทำให้มีโอกาสได้เรียนในระดับปริญญาตรี

การทำกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมร่วมพลังของจิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคม ทำให้สังคมไทยหน้าอยู่ ปลูกจิตสำนึกให้กับวัยรุ่นในการทำเพื่อผู้อื่น

 

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ 0-2549-4994