.มทร.ธัญบุรีรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ และสายสนับสนุน35 อัตรา สายวิชาการคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.โทสายสนับสนุน คุณวุฒิ ป.โทและ ป.ตรี 10 อัตรา มีตำแหน่งดังนี้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการการศึกษาและสถาปนิก สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่www.ped.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มี.ค.หรือรับใบสมัคร ที่กองบริหารงานบุคคลชั้น 4 โทร.0-2549-4913-14, 0-2549-4916,0-2549-4918 ในวันและเวลาราชการ…

C-120222020130

C-120223038158