สุวิมล ธันวารชร ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค 3 ล้านบาท ผ่าน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ช่วยเหลือฟื้นฟูมหาวิทยาลัย และชุมชนใกล้เคียง

โดย : คมน์ ปญญา

 

C-120220057020