24 ก.พ. ม.เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี และ สมามคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี จัดแข่งขัน กอล์ฟการกุศลราชมงคล ณ สนามวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ โสภิต พนมสารนรินทร์ โทร. 08-1866-8591 หรือ 0-2549-3680

C-120220030034