รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ’55 “สร้างคนสู่งาน” ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันก่อน

C-120220021023