ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปี 2554 ณ สนามวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 ต.ค. เมื่อปีที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วย ชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี จึงได้เลื่อนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล มาเป็นวันศุกร์ที่ 24 ก.พ.นี้ ณ สนามวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ ถ.สุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ กำหนดแข่งขันทั้งประเภททีมกิตติมศักดิ์และทีมทั่วไป เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาสมรรถนะ ทางวิชาชีพของนักศึกษา ตลอดจนกิจกรรมสาธารณกุศล อาทิ ช่วยเหลือนักศึกษาและบุคคลากร ผู้ประสบภัยน้ำท่วม สอบถามได้ที่ โทร. 08-1866-8591 หรือ 0-2549-3680

C-120217036175