คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ผลิตชุดยกผู้ป่วยสำหรับขับถ่าย เคลื่อนที่ 3 แกนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถนำไปใช้กับผู้พิการประสบความสำเร็จ

ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยถึงชุดยกผู้ป่วยสำหรับขับถ่ายเคลื่อนที่ 3 แกนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นว่า ชุดยกฯดังกล่าวมีลักษณะเป็นโครง 4 ขา สามารถเข็นตัวโครงสร้างไปได้ทุกทิศทาง เพื่อนำไปคร่อมเตียงผู้ป่วย ส่วนบนมีชุดรอกสำหรับยกผู้ป่วย 2 ตัว โดยชุดรอกนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ 3 ทิศทางตามแกนที่กำหนดไว้

เมื่อต้องการใช้งานชุดยกจะต้องเข็นให้คร่อมเตียงไว้ และทำการสั่งจากปุ่มชุดควบคุม เพื่อควบคุมมอเตอร์ แกนแซด ให้เคลื่อนที่ลง ใช้ตะขอเกี่ยวกับชุดอุ้มตัวผู้ป่วยที่เป็นผ้า หลังจากนั้นผู้ที่ทำการดูแลจะสั่งการควบคุมมอเตอร์ แกนแซด ให้เคลื่อนที่ขึ้นอย่างช้าๆ จนผู้ป่วยเอียงตัว เหมือนท่านั่ง 70-90 องศา แบบยกลอยตัว เมื่อผู้ป่วยลอยตัวพ้นพื้นในท่านั่ง 70-90 องศาแล้ว ผู้ดูแลจะทำการดึงผ้าด้านล่างตรงก้นของผู้ป่วยออก จากนั้นก็จะนำภาชนะรองรับสิ่งขับถ่ายไปวางใต้ก้นผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถขับถ่ายได้ด้วยตนเอง เมื่อผู้ป่วยทำธุระเสร็จสิ้น ผู้ดูแลทำความสะอาดแล้ว ก็จะทำการปิดผ้าที่ก้นผู้ป่วยอีกครั้ง

ทางด้าน ผศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องคิดประดิษฐ์และสร้างชุดยกนี้ เพราะในโรงพยาบาลมีผู้ป่วยที่ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งผู้ป่วยไม่มีญาติมาดูแลและช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ลงจากเตียงเพื่อไปนั่งรถเข็นหรือเพื่อนั่งขับถ่าย พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลจะต้องทำการยกผู้ป่วยเป็นจำนวนหลายเตียงต่อ 1 วัน เพื่อทำกิจกรรมดังกล่าว แต่การใช้ชุดยกผู้ป่วยสำหรับขับถ่าย เคลื่อนที่ 3 แกนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถทำการยกผู้ป่วยขึ้นลง เคลื่อนย้าย หรือยกค้างไว้ในท่านั่ง ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพื่อให้ผู้ป่วยได้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ หรือให้เห็นบรรยากาศรอบๆ ข้างดีกว่าการนอนราบ

สำหรับชุดยกผู้ป่วยสำหรับขับถ่าย เคลื่อนที่ 3 แกนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ขณะนี้ได้นำใช้กับผู้ป่วยที่ ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว และสำหรับผู้ที่ สนใจเกี่ยวกับการใช้งานสามารถสอบถามได้ที่ ผศ.นพ. นิยม ละออปักษิณ โทร.08-1914-6249

C-120215024053