รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ’55” โดยมีบริษัทร่วมงานเกือบ 200 แห่ง ที่มทร.ธัญบุรี

C-120216037155

C-120216012007