การคิดค้น วิจัย และประดิษฐ์เครื่องมือช่วยการทำงานของหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็งที่ผิดปกติ ในการผ่าตัดแบบเจาะช่องขนาดเล็ก ล่าสุดดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ ศ.โปรก้าดาสกัพตา แพทย์จาก guy’s Hospital ลอนดอน ประเทศอังกฤษ คิดค้นเครื่องมือช่วยการทำงานของหุ่นยนต์ทางการแพทย์ได้เป็นผลสำเร็จ

โดยใช้เซ็นเซอร์วัดแรง มีหลักคิดง่ายๆ คือ ตัวเซ็นเซอร์เข้าไปทำหน้าที่คล้ายกับมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจบริเวณอวัยวะที่คาดว่าจะมีเนื้อเยื่อผิดปกติ แต่จะแสดงผลให้แพทย์เห็นข้อมูลในลักษณะกราฟรูปภาพสามมิติของแรงปฏิกิริยาระหว่างตัวเซ็นเซอร์กับอวัยวะ

เครื่องมือมีขนาดเท่ากับ 8 มิลลิเมตร จะถูกติดตั้งเข้ากับแขนกลของหุ่นยนต์ผ่าตัดสอดผ่านช่องท้องจะเจาะรูไว้สำหรับแขนกลทั้งนี้ยังมีการออกแบบแบบจำลองของเครื่องมือดังกล่าวขณะทำงานบนอวัยวะอีกด้วย เพื่อใช้ในการคาดเดาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของอวัยวะ

ด้วยการใช้หุ่นยนต์ Da Vinci ซึ่งมีแขนกลซ้ายขวาถูกควบคุมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านก้านควบคุม โดยแพทย์จะมองภาพจากกล้องบนจอคอมพิวเตอร์ที่รับจากกล้องที่สอดเข้าไปในตัวผู้ป่วย และต้องมีผู้ช่วยแพทย์คอยขยับกล้องหรืออุปกรณ์ต่างๆ อีก 2-3 คน

ขณะนี้หุ่นยนต์ผ่าตัดใช้ได้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นผลสำเร็จผู้สนใจ สอบถาม โทร. 08-1493-2489

C-120214037178

C-120214012057