เข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งความรักทีไร่มักจะเห็นบรรดาวัยรุ่นขาโจ๋หยิบยื่นความรักให้กันแบบออกหน้าออกตา ทำเอาผู้ใหญ่บางคนหวนนึกไปถึงวันวานสมัยยังหวานอยู่ แต่ในทางกลับกันผู้ใหญ่บางคนก็คงอดไม่ได้ ที่จะเป็นห่วงไปถึงการเพิ่มขึ้นของสถิติการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มวัยรุ่นไทย ทว่า..แง่มุมของความรัก ไม่ได้มีเพียงเรื่องของหญิงชาย หากแต่ยังมีความรักของพ่อแม่ รักพี่น้อง รักครูอาจารย์ รักเพื่อน หรือแม้แต่ความรักที่มีต่อองค์กร หน่วยงานหรือสถาบัน และเช่นเดียวกันการแสดงออกซึ่งความรักก็มิใช่แค่การสัมผัส กอด จูบ หรือกู่ก้องร้องตะโกน หากแต่การกระทำนั่นแลที่จะบ่งบอกได้ดีกว่าคำพูดเป็นร้อย ๆ คำ

ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า สำหรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ถือเป็นฤกษ์ดีในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาและนายกสภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี โดยปีนี้ มทร.ธัญบุรีได้ใช้ช่วงโอกาสที่วันเลือกตั้งตรงกับวันแห่งความรัก มาเป็นหัวข้อหลักในการรณรงค์ โดยหวังให้นักศึกษาทุกคนมาแสดงความรักที่มีต่อมหาวิทยาลัยด้วยการร่วมใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา

“ที่ผ่านมานักศึกษาให้ความสนใจการเลือกผู้นำนักศึกษาน้อยมาก ปีนี้จึงใช้ช่วงโอกาสวันแห่งความรักเชิญชวนนักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง โดยเน้นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งการเดินขบวนรณรงค์ ติดป้ายประกาศ แจกใบปลิว แผ่นพับ ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนวิชาต่าง ๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษามาเลือกตั้งโดยไม่นับเป็นการขาดเรียน โดยปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีผู้มาลงคะแนนได้ถึงร้อยละ 40 ของจำนวนนักศึกษา”ผศ.สมพงษ์กล่าวและว่า เป้าหมายการรณรงค์ไม่ใช่ต้องการแค่จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม แต่สิ่งสำคัญคือต้องการกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวกับระบอบประชาธิปไตย เพราะการเมืองไทยทุกวันนี้มีปัญหาและความวุ่นวายมาก จึงเห็นควรใช้เวทีนี้มาจำลองการเลือกตั้งจริงระดับชาติ โดยเป้าหมายไม่ใช่เตรียมนักศึกษาให้ไปเป็นนักการเมือง แต่เพื่อให้เขารู้จักสิทธิในการเป็นพลเมืองที่ดีและใช้สิทธิที่มีนั้นไปในทางที่ถูกที่ควร รวมถึงรู้จักความหมายของประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง คือ ทุกฝ่ายต้องเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันได้แม้จะคิดต่างกัน

ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี กล่าวด้วยว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดให้มีการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจกฎระเบียบในการเลือกตั้งที่ถูกต้องตรงกัน จะได้ไม่เกิดปัญหาเมื่อมีข้อขัดแย้งขึ้น โดยสิ่งที่เราสอนนักศึกษามาโดยตลอดคือเรื่องการอยู่ร่วมกัน แน่นอนว่าในกลุ่มเพื่อนกันเอง หรือ การทำงานจริงในสังคมภายนอก จะต้องเกิดความเห็นที่ขัดแย้งหรือไม่ตรงกัน เพราะหากคิดเหมือนกันหมดก็จะไม่พัฒนา ดังนั้นก่อนอื่นทุกคนต้องเข้าใจว่าเราต่างก็มีพื้นฐานเป็นปัญญาชนเหมือนกัน ทุกคนคิดนอกกรอบได้ แต่ไม่นอกกฎ และสุดท้ายเราต้องเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หากนักศึกษาเข้าใจทุกคนก็จะได้ร่วมแสดงความรักชาติรักประชาธิปไตยอย่างถูกทิศทาง

นายณัฐพล ดีอุต หรือ “น้องบิ๊ก” นายกองค์การนักศึกษา บอกว่า ขอฝากถึงคณะทำงานองค์การนักศึกษารุ่นต่อไป ว่า ขอให้ตระหนักในเรื่องความรักความสามัคคีและการทำเพื่อผู้อื่น มากกว่ามุ่งเน้นเรื่องการแข่งขันแพ้ชนะในการเลือกตั้งเพียงวันเดียว เพราะทุกคนก็เป็นนักกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งเมื่อทุกคนมีหัวใจเดียวกันก็ต้องมีความรักที่จะทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและของมหาวิทยาลัยด้วย

ขณะที่ นายวิชัย เพชรคงทอง หรือ “น้องนก” ประธานสภานักศึกษา กล่าวว่า การแสดงความรักต่อสถาบันสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งการใช้สิทธิในฐานะนักศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาสถาบัน หรือการแข่งขันกันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้สถาบัน หรือหากจะให้ง่ายที่สุดก็คือพยายามไม่สร้างชื่อเสียหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ทั้งนี้เชื่อว่าความรักสถาบันคือการแข่งขันในด้านคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษา ไม่ใช่เรื่องของการแสดงพละกำลังหรือพรรคพวกว่าใครมากกว่าใคร

วาเลนไทน์ปีนี้ นักศึกษา มทร.ธัญบุรี จะออกมาแสดงความรักต่อสถาบันกันแค่ไหนนะ?.

ครบเครื่องเรื่องแคมปัสคลิก อินไซด์แคมปัส dailynews online

C-120213004160

C-120213035076