มีคนบอกว่า “ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ” รักมีหลายรูปแบบ รักของพ่อแม่ รักแบบหนุ่มสาว หรือแม้กระทั่งรักเพื่อน นึกถึงความรักทีไร จิตใจช่างชุ่มช่ำจริงๆ วันเลนไทน์ปีนี้ นศ.มทร.ธัญบุรี ทุกคนขอแสดงออกถึงความรัก ด้วยกิจกรรม “รักมหาวิทยาลัยฯ ไปเลือกตั้งวันวาเลนไทน์” ว่าแต่แนวคิดและกิจกรรมนี้มีความเป็นมาอย่างไร ไปฟังเจ้าบ้านกันเลยดีกว่า

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า การเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา เพื่อเข้าไปทำหน้าที่แทนนักศึกษา ในองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะและวิทยาลัย เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการใช้สิทธิ์เบื้องต้นของการเป็นประชาธิปไตย ในระดับอุดมศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยฯอยากปลูกฝังเรื่องนี้ ให้นักศึกษาได้ตระหนักและรู้จักรักษาสิทธิ์ของตนเอง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตัวแทน จึงได้สนับสนุนแนวคิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ (วันแห่งความรัก) จึงพยายามปลูกฝังให้นักศึกษาให้รู้จักการบอกรัก พ่อ แม่ ครูอาจารย์หรือแฟนแต่ก็อยากให้รู้จักการบอกรักมหาวิทยาลัยฯ โดยการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนักศึกษา

“บิ๊ก” นายณัฐพล ดีอุต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายกองค์การนักศึกษา เล่าว่า 1 ปี ที่ได้เข้ามาทำงานตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา รเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากกับมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากนายกองค์การนักศึกษา เป็นตัวแทนนักศึกษาที่ขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงสะท้อนของนักศึกษา กิจกรรมที่ได้รับผิดชอบและช่วยกันทำงานในองค์การนักศึกษา ซึ่งนายกองค์การนักศึกษาไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ต้องมีทีมงาน “การทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยฯที่รัก เพื่อนักศึกษาทุกคน เป็นสิ่งที่นายกองค์การนักศึกษาควรคำนึงถึง ไม่ใช่เพียงแค่คำนึงถึงตำแหน่ง” ที่สำคัญ ต้องเสียสละเวลาเรียน แต่ไม่ทิ้งการเรียน สำหรับนายกองค์การนักศึกษาคนต่อไปที่จะเข้ามารับตำแหน่ง ควรรักในหน้าที่ได้รับผิดชอบ ไม่ควรละเลย เนื่องจากนักศึกษาได้เลือกตั้งและไว้วางใจให้มาดำรงตำแหน่ง “ถ้าทุกคนมีความรัก มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันวาเลนไทน์”

“นก” นายวิชัย เพชรคงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประธานสภานักศึกษาผู้ดูแลกิจกรรม “รักมหาวิทยาลัยไปเลือกตั้ง วันวาเลนไทน์” เล่าว่า การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา เป็นการแสดงออกถึงประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยฯ การเลือกผู้นำนักศึกษาเข้ามาพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งเหมือนเป็นการเลือกตัวแทนเข้ามาทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยฯและนักศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวอยากให้นักศึกษาทุกคนเข้ามาร่วมทำกิจกรรมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง แสดงความรักในวันวาเลนไทน์ ปรับเปลี่ยนความรักในรูปแบบใหม่ “รักเธอนะมหาวิทยาลัยฯ” ชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องในคณะมาใช้สิทธิ์ ทุกคนที่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯทุกคน มีความผูกพันกับที่นี่ เมื่อทุกคนรักมหาวิทยาลัยฯ ทุกคนต้องมาใช้สิทธิ์ ถือเป็นอีกกิจกรรมที่แสดงความรักในวันวาเลนไทน์

“ส้ม” นางสาวพนิดา พุฒซ้อน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เล่าว่า วันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก จะนึกถึงสีชมพู ซึ่งเป็นวันที่สดใสของวัยรุ่น แต่การแสดงความรักขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล การแสดงออกมาหลายรูปแบบ ซื้อของขวัญให้กัน ไปทานข้าว เป็นที่น่าตกใจนักเรียน ป.6 ตั้งท้อง “นับวันคุณแม่ยังสาวจะเพิ่มขึ้น” ดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรควรจะป้องกัน เพราะว่า อนาคตไม่ใช่แค่วันนี้ แต่มันยังมีวันพรุ่งนี้ต่อไป สำหรับปีนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมการเลือกตั้ง จะชวนเพื่อนๆ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1 เสียงของทุกคนมีผลต่อมหาวิทยาลัยฯ วาเลนไทน์ปีนี้ รักมหาวิทยาลัยฯเพิ่มมาอีก 1 รัก

“ทราย” นางสาวชลิตา วงษ์นุ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เล่าว่า จัดกิจกรรมเลือกตั้งวันวาเลนไทน์ เป็นกิจกรรมที่ดี การทำกิจกรรมร่วมกันภายในคณะ พี่ๆน้องๆ ได้มาเจอกัน เนื่องจากการเลือกตั้งนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ ถ้าทุกคนในมหาวิทยาลัยฯให้ความสำคัญกับกิจกรรมการเลือกตั้ง ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาทุกคนมาใช้สิทธิ์ รักมหาวิทยาลัยและรักในความเป็นประชาธิปไตย เลือกตั้งเสร็จถ้ามีกิจกรรมต่อ อยากให้เพื่อนๆ ทุกคน คิดก่อนที่จะทำอะไรลงไป คำนึงถึงอนาคต “อยู่ในวัยเรียน ไม่ต้องรีบมีวัยรัก”

กิจกรรมรักมหาวิทยาลัยไปเลือกตั้ง วันวาเลนไทน์ กิจกรรมดีๆ อีก 1 กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แสดงออกถึงความรักของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ปลูกฝังในเรื่องของประชาธิปไตยให้กับนักศึกษา ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม ฉะนั้นแสดงออกให้ถูกวิธีนะจ๊ะ

 

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

0-2549-4994