นักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย นายยศภัทร ทิพยจันทร์ นายกิตติพันธ์ ฉัตรนราชัย และนางสาวพรไพรินทร์ บุญเรือง รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันแผนธุรกิจ หัวข้อ “การผลิตโคเนื้อเพื่อลดการนำเข้าและส่งออกสู่อาเซียน” ในงานแสดงนิทรรศการประกวดโค มทส. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อเร็วๆ นี้

C-120210020064