สาลินีย์ ทับพิลา

ผลผลิตจากระบบเกษตรไร้สาร แม้จะขายได้ในความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของผู้บริโภคและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร แต่จะดียิ่งขึ้นหากเสริมความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยไอเดียนวัตกรรม

สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการสูงทั้งในไทยและตลาดโลก แต่ความสามารถในการผลิตมีน้อย กลายเป็นการเสียโอกาสให้กับสินค้าที่นำเข้ามาจากเพื่อนบ้าน ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาและลดช่องว่างดังกล่าว จึงต้องนำภาควิชาการเข้ามาเสริมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไทยมีความแข็งแกร่งและแตกต่าง รศ.อัญชลี สงวนพงษ์ ประธานเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์กล่าว

เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ เป็นโครงการนำร่องความร่วมมือทางวิชาการ ทำหน้าที่เป็นแหล่งความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนเป็นแกนกลางในการประสานงานให้เกิดการขยายธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

: สร้างจุดเด่นเพิ่มโอกาส

มังคุดอินทรีย์แช่แข็งเนื้อแดง หนึ่งในนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์จาก อินฟินิท ฟรุ๊ต ที่ต้องการผลักดันผลไม้ประจำถิ่น จ.จันทบุรี ให้เป็นที่รู้จัก

ตอนแรกเราทำเป็นมังคุดอินทรีย์ ที่ปลูกและเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แต่ผลผลิตมีราคาสูงกว่ามังคุดทั่วไป 1 เท่าตัว ทำให้ตลาดแคบเพราะต้องแข่งขันกับมังคุดธรรมดา จึงต้องหาทางออกด้วยการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและคุณค่าที่มากกว่าผลมังคุดทั่วไป ดวงเดือน เชิงเทิน กรรมการผู้จัดการอินฟินิทฟรุ๊ตกล่าว

เธอมองเห็นคุณค่ามังคุดมากกว่ารสชาติความอร่อย โดยมองถึงสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และพบว่าส่วนของเปลือกสีม่วงอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ไม่ว่าจะเป็น แซนโทน แอนโทไซยานินและอื่นๆ ซึ่งมีน้อยในเนื้อมังคุด จึงพัฒนากระบวนการดึงสารที่เป็นประโยชน์จากเปลือกเข้าสู่เนื้อมังคุดอินทรีย์

อินฟินิท ฟรุ๊ต ใช้เนื้อมังคุดที่ผ่านกระบวนการแช่แข็ง จากนั้นนำมาเข้ากระบวนการออสโมซิส โดยใช้น้ำเป็นตัวกลางผลักสารต้านอนุมูลอิสระในเปลือกให้เข้าไปอยู่ในเนื้อมังคุด ทำให้ได้เนื้อมังคุดแช่แข็งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าเนื้อมังคุดปกติ 5 เท่าตัว ตอบรับเทรนด์รักสุขภาพ 2 ชั้นทั้งเรื่องของเกษตรอินทรีย์และสุขภาพ

ขณะเดียวกัน ยังมองตลาดต่างประเทศที่ชื่นชอบมังคุด และยอมรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ดี อย่างสหรัฐและเกาหลี โดยจะประชาสัมพันธ์ด้วยการแจกสินค้าตัวอย่างไปยังตลาดต่างประเทศเหล่านี้ทุกครั้งที่สั่งซื้อมังคุดเนื้อขาว

: สินค้าอินทรีย์เข้าหาตลาด

จากน้ำตาลมะพร้าวก้อนโตสู่นวัตกรรมน้ำหวานดอกมะพร้าว โดยบริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการใน จ.สมุทรสงคราม แหล่งผลิตน้ำตาลมะพร้าวขึ้นชื่อแห่งหนึ่งในไทย

สารภี ยวดยง ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจชีวาดีโปรดักส์ อธิบายว่า การผลิตน้ำตาลมะพร้าวทั่วไปจะผสมน้ำตาลทรายมากถึง 30% ขณะที่ทางบริษัทสนใจที่จะผลิตน้ำตาลมะพร้าว 100% แต่กลับพบปัญหาว่าน้ำตาลมะพร้าวที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลทราย จะไม่ตกผลึกเป็นน้ำตาลก้อน และเมื่อเก็บไว้เกิน 3 เดือนก็จะมีสีคล้ำ กินไม่ได้

เมื่อน้ำตาลไม่เป็นก้อน ชีวาดีโปรดักส์จึงแก้ปัญหาด้วยการปรับสูตรให้เป็น น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำหวานเข้มข้น และเมื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ พบว่ามีค่า Glycemic Index : GI ต่ำ ทำให้น้ำตาลย่อยช้า เข้าสู่กระแสเลือดช้า จึงไม่เป็นปัญหากับผู้ป่วยเบาหวาน

เราได้จดอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิต และเตรียมจำหน่ายโดยวางเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพ ผ่านทางเครือข่ายร้านค้าสีเขียว ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายโดยตรง สารภีกล่าวและว่า เกษตรอินทรีย์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ขณะเดียวกัน ก็ต้องนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้บริโภคได้ศึกษาและเรียนรู้

ตอกย้ำถึงความสำคัญของข้อมูลด้วยความคิดเห็นของ กฤษฎา หงส์รัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สุรีรัตน์ ออแกนิค โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการฟาร์มกุ้งและอาหารกุ้งแบบอินทรีย์ ที่ว่า ผู้บริโภคที่เข้าใจในสินค้าอินทรีย์จะช่วยให้ตลาดขยายตัวได้มาก แม้ว่าราคาจะสูงกว่าสินค้าทั่วไป แต่ด้วยคุณภาพที่โดดเด่น-แตกต่าง ผู้ซื้อก็พร้อมจะจ่าย

C-120210011080