รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 55 โดยมีบริษัทร่วมงานเกือบ 200 บริษัท ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรีC-120209007057